A Memoria dos Pingüíns

Editorial: Xerais / Publishing house: Xerais, 2023
Autor / Author: Xavier Estévez
Fotografías / Photography: Claudia Silva

Ilustraciones para el libro “A Memoria dos Pingüíns” publicado por Xerais y dirigido a niños y niñas a partir de 11 años.

Illustrations for the book "A Memoria dos Pingüíns" published by Xerais publishing house and aimed at children from 11 years old.

©Carlos Gallego Domínguez, 2024